Start

Du kan din verksamhet bäst. Nu behöver vi lära oss så mycket som möjligt om den. Och vi behöver lära känna varandra!

Tillsammans ser vi var du står i dag och vart du vill nå – för att så småningom komma fram till vilken kommunikation som bäst kan stödja det. Vi kartlägger din verksamhet, marknaden och varumärken. 

 • Workshop
 • Kvalitetsanalys
 • Marknadsundersökning

Fördjupning

När vi förstår din verksamhet, dina kunder och din marknad är det dags att börja skissa på strategi och koncept för dina kommunikationsinsatser.

 • Rapporter baserade på analyser, undersökningar och workshops
 • Kommunikationsplan
 • Aktivitetsplan
 • Koncept
 • Idéarbete
 • Dokumentation

Genomförande

Nu börjar det praktiska arbetet. Insikterna från de tidigare stegen gör att allt vi producerar är med dina strategiska mål för ögonen.

 • Idéarbete utifrån koncept
 • Design
 • Copy
 • Journalistiskt innehåll
 • UX-design
 • Filmproduktion
 • Webbutveckling
 • SEO, SEM och social ads

Uppföljning och förvaltning

När kommunikationsinsatserna är sjösatta är det viktigt att följa genomslaget och utvärdera resultatet. Har kommunikationen varit effektiv? Har du nått dina mål? Finns det områden som behöver justeras eller vidareutvecklas? Långsiktighet är centralt för framgångsrik kommunikation.

 • Mätningar och undersökningar
 • Förvaltning av design och innehåll
 • Drift och underhåll av webbplatser
 • Vidareutveckling av idéer och koncept

SCA

Är trä svaret på framtidens utmaningar?

Läs mer

Skanska

Ett av världens mest hållbara kontorshus – i Sundsvall?

Läs mer

Bio Drakstaden

Hur ska en nykomling göra för att axla jättens mantel?

Läs mer