Frosting Kommunikationsbyrå

Sedan 2005 har uppdragsgivare anlitat Frosting Kommunikationsbyrå för sin marknadskommunikation. Med kreativa lösningar för strategi, design och innehåll skapar vi varumärkesupplevelser som leder till framgång.

Vårt arbete är resultatet av ett samspel mellan människor i organisationen som har olika bakgrunder, specialistkompetenser och livserfarenheter. Det ger ett djupare perspektiv och en bredd som resulterar i framgångsrika koncept. Gemensamt för oss alla är passionen för kommunikation och design.

Till vår hjälp har vi ett nätverk av samarbetspartners i relaterade branscher. Beroende på uppdragets art sätter vi samman projektgrupper med den kompetens som behövs för att lösa uppgiften.

Frosting är medlem i KOMM

Frosting är en ARU-certifierad kommunikationsbyrå, och medlem i KOMM, Sveriges kommunikationsbyråer.

KOMM är en branschorganisation för Sveriges samlade kommunikationsbyråer och en garant för att medlemsföretagen har hög kompetens och agerar utvecklande och professionellt inom reklam och kommunikationsfrågor.

ARU – Ansvarig Reklamutgivare, är en särskild kompetens och kvalitetssäkring inom marknadsföringsjuridik och etik. ARU omfattar de viktigaste rättsområdena som berör konsultbyråer inom marknadskommunikation.

SMART kvalitetsledningssystem

Frosting bedriver ett kvalitetsarbete cerifierat enligt SMART ledningssystem. Kvalitetsarbetet tillämpas av alla som arbetar på, samt på uppdrag av byrån.
Se certifikat

Kvalitetspolicy
Se kvalitespolicy

Miljöpolicy
Se miljöpolicy

Robert Höglund

Art director, filmskapare, musik- och ljuddesigner

Robert Höglund

Andreas Söderlund

Art director, konstnärlig illustratör, webbdesigner

Andreas Söderlund

Markus Hasselryd

Medieingenjör, webbutvecklare, projektledare

Markus Hasselryd

Anders Björk

Art director, teknisk illustratör, originalare

Anders Björk

Marc Grein

Projektledare, grafisk formgivare, webbstrateg

Marc Grein

Jennie Zetterqvist

Journalist, kreativ skribent, PR-expert

Jennie Zetterqvist

Håkan Björnström

VD och delägare, projektledare, strategisk rådgivare

Håkan Björnström

Jonas Nilsson

Delägare, projektledare, art director

Jonas Nilsson