I takt med att världen behöver bli mer hållbar blir trä åter ett allt vanligare byggmaterial. Det nya kontorshuset vid Södra kajen kommer att byggas med trästomme, träfasad och rikligt med trä i interiören. Byggnaden blir ett av de första NollCO2-certifierade i världen och Sundsvalls första klimatneutrala kontorshus.

Tillsammans med Skanska genomförde Frosting ett idé- och konceptarbete för att identifiera huvudargument, hitta ett namn och utarbeta en kommunikationsstrategi. Skanska hade aktivt sökt en lokal byrå, för att få med regionens villkor och historia i arbetet. 

Huset som har fått namnet Stella kommer att vara en ledstjärna för hållbart byggande, vilket logotypen avspeglar. 

Prospektet präglas av byggnadens betoning på trä, samt läget som uppmuntrar till hållbart resande till och från kontoret. Med stenstaden alldeles intill och Sundsvalls nya resecentrum runt hörnet finns alla möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt till Stella.

Som hyresgäster söker Skanska företag som tar klimatfrågan på allvar. Stella är huset för företag och organisationer som behöver moderna kontorslokaler i centrala Sundsvall, i en byggnad som motsvarar kraven i en ambitiös hållbarhetspolicy.

Jonas Nilsson var projektledare, Anders Björk AD och Håkan Norberg copywriter.

Föregående
Bio Dragon City
Nästa
Skanska