På temat skördefest ville SCA Skog hälsa hösten välkommen med en kampanj för avverkning och plantering. Frosting var en av byråerna som svarade på skogskoncernens förfrågan. I ryggen hade vi vittnesmål om att det inte bara är en fest att skörda sin skog; för många skogsägare har marken gått i arv i generationer och skogen är förknippad med så mycket mer än avkastning. Där finns gemensamma minnen och känslor som räcker längre än till trätopparna. Det ville vi få med i vår kampanjidé.

Hösten i sin tur är en tid för nystart, enligt många det egentliga nyåret. Det är då vi tar nya tag, tänker nytt och planerar inför framtiden. Hösten kan också kallas skogens andra vår, när markerna dignar av rikedomar som bär, svamp och vilt.

Så, vad har vi så långt? Gemensamma minnen över generationsgränserna, framtidsförhoppningar och en ny vår. Sällan är väl dessa känslor starkare än när far- och morföräldrarna möter barnbarnen vid den årliga skolavslutningen. Överfört till hösten och till skogen ger det:

Kampanjen består av annonser, digitalt och print, och en film för sociala medier. Foto och film producerades i en vacker tallskog vid kusten, där en morfar och hans barnbarn ser sig omkring under en utflykt. På filmens ljudspår sjunger ett skolbarn en ny version av den klassiska psalmen:

Den skördetid nu kommer
i höst uti din skog
Nu nalkas nya drömmar
då tall och granar gror

Berättelsen betonar att SCA hjälper till med avverkning och plantering med föryngringsgaranti – för både nästa generation skog och nästa generation skogsägare. Och med det avslutas sången:

… och allt blir återfött

Annelie Thorsell var projektledare, Håkan Norberg copy och regissör, och Anders Björk AD.

Föregående
Skanska
Nästa
SCA Forest