Fogmaker utvecklar, tillverkar och marknadsför brandsläckningssystem med högtrycksvattendimma, avsedda för motorrum och andra slutna utrymmen. En nischprodukt som kan rädda både människoliv och värdefull utrustning. 

För att hitta rätt kunder behöver företagets kommunikation vara tydlig och förklarande. Den tekniska lösningen ska vara lätt förstå och dess användningsområde och fördelar tydliga. Det ska direkt framgå vilka som är rätt kunder och varför de behöver Fogmaker.

Uppdraget började med att vi tillsammans hittade ett nytt sätt att presentera Fogmakers segment, för att förtydliga produkten. Därefter arbetade vi fram rätt tonalitet i både bild- och textspråk, för att sedan landa i en lättnavigerad, tydlig och modern webbplats. 

Samarbetet präglades av företagens respektive expertkunskaper: Fogmaker med sin tekniska expertis och marknadskännedom, Frosting med sin förmåga att utmana och presentera nya idéer för hur produkten kan kommuniceras. Hela tiden med täta avstämningar under projektets gång.

I samband med lanseringen av fogmaker.com i december 2022 utbildade vi representanter från Fogmaker, för att de själva ska kunna uppdatera webbplatsen löpande. 

Projektgruppen bestod av Jonas Nilsson, projektledare, Anders Björk, ux-designer, Markus Hasselryd, webbutvecklare och Jennie Zetterqvist, skribent.

Föregående
Kimtech
Nästa
A web that directly captures the right customer?