Uppgiften att sätta rätt prägel på årsredovisningen för år 2023 gick till Frosting och ett tydligt önskemål från Bolagsverket var att de ville ha ett dokument att känna stolthet över. Det skulle vara lättläst med ett trevligt formspråk och tydlig navigering.

Till vår hjälp fick vi en väl genomarbetad grafisk profil med viss lekfullhet som Bolagsverket tagit fram tidigare. Med den som grund blev det lustfyllt för vår formgivare att vidareutveckla årsredovisningens design. Utifrån befintliga texter och bilder skapade han en helhet med en lättsam anda som bands samman med grafiska element och kompletterande illustrationer.

Tack vare en tydlig beställning från Bolagsverket hade vi hela tiden en gemensam förståelse för slutmålet med projektet. Vi kunde arbeta effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt, och nå fram till ett resultat som uppfyllde vår uppdragsgivares vision och gjorde båda parter nöjda.

En lärdom som vi blev påminda om och tar med oss från projektet är hur lätt det kan vara att arbeta kreativt när man har tydliga ramar och en träffsäker grafisk profil att utgå ifrån. Med så goda förutsättningarna kan även mycket ansvarstyngda verksamheter förmedla ett inbjudande och levande designuttryck som slår an rätt ton.

I Frostings arbete ingick grafisk formgivning utifrån den befintliga grafiska profilen, layout, bildval utifrån Bolagsverkets bildbank, grafik och tabeller med siffror, kompletterande illustrationer enligt Bolagsverkets formspråk, viss textgranskning samt projekt -och produktionsledning.

Elin Hallstensson var projektledare och Mikael Ejemar Vikström var formgivare och illustratör. Skribent Jennie Zetterqvist stod för textgranskning.

Föregående
Knaprig
Nästa
Savecore