Tredjedelsregeln

Dela upp bilden i nio lika stora delar med hjälp av två vågräta och två lodräta linjer. När du komponerar bilden placerar du huvudmotivet i någon av linjernas fyra skärningspunkter. Detta skapar ofta harmoni och dragningskraft.

Diagonaler och linjer

Vågräta linjer ger ofta lugn i en bild, lodräta linjer kan göra att bilden känns kraftfull, medan diagonala linjer ger fart och dramatik. Dessa linjer kan vara faktiska, eller tänkta mellan objekten i en bild.

Förgrund och bakgrund

På samma sätt som en diagonal kan leda betraktaren in i en bild, kan förhållandet mellan förgrund och bakgrund göra det. Genom att placera ett objekt i förgrunden och ett annat i bakgrunden skapas djup i bilden.

Prova! Vill du ha hjälp är du självklart välkommen att kontakta oss!

Föregående
Tell a story, don’t read aloud
Nästa
Three principles for better photo composition