Sund Birsta är en världsledande leverantör av maskinutrustning till stålindustrin, med huvudinriktningen tråd- och bandbindningsmaskiner. Genom åren har behovet av en formmässig förändring växt fram inom företaget. Uppdraget gick till Frosting.

Vi inledde arbetet med en workshop för att analysera behoven och sätta ramarna. Därefter påbörjade vi utformningen av en ny logotyp. Den nya symbolen gestaltar bandningen, samtidigt som den behåller diagonalen från sin föregångare. 

Utformningen av logotypen var ett omfattande arbete och ofta känslomässigt, som det kan vara när något väletablerat ska förändras. Och efter flera år utan sammanhållande riktlinjer spretade det grafiska uttrycket åt många håll. Här fanns mycket att samla upp, ta hänsyn till och klä i ny form. 

En gemensam arbetsyta gjorde flödet mellan kund och byrå smidigt och vi hade täta avstämningar via digitala möten. När vi nått ett resultat som alla var nöjda med gick vi vidare till den grafiska manualen, också den väldigt omfattande på grund av de många enheterna som ingår.

När logotyp och grafisk manual var godkända tog produktionen av en ny webb vid. Sundbirsta.com lanserades vintern 2021 och utvecklingen av sajten fortsätter. 

Jonas Nilsson var projektledare, Anders Björk AD och Markus Hasselryd webbutvecklare. 

Föregående
Baricol
Nästa
Sound Birsta