Planeringen började i oktober och kundens önskemål var att SCA skulle stå som tydlig avsändare och att koncernens hållbarhetsprofil skulle genomsyra stämman, som även hade ”en smak av skogen” som tema. Goodiebagen till de deltagande aktieägarna skulle bland annat innehålla gransirap och salt smaksatt med granskott och maten som serverades under dagen skulle också ha en skogsdoftande touch.

Med detta i åtanke arbetade Frosting fram ett koncept som förädlade önskemålen och resulterade i nytt utställningsmaterial som kunde kombineras med det befintliga. Dekoren på scenen fick också ett lyft för att binda ihop de olika delarna till en helhet, bland annat med skogsinspirerad, prunkande grönska som ramade in miljön där de dekorativa inslagen även dolde teknisk utrustning.

Den 22 mars var dagen inne för årsstämman på Clarion Hotel Sundsvall. Checklistan över alla detaljer som måste finnas på plats i tid innehöll 72 punkter och berörde allt från trycksaker och klocka för inringning till skyltning som guidade besökarna rätt. En scenmöbel hade hastigt fått målas om med luktfri, snabbtorkande färg kvällen innan för att matcha den övriga dekoren och tack vare goda samarbetspartners kunde även en fönsterruta med oönskad insyn frostas med mycket kort varsel. I sista sekund krävdes dessutom en ommöblering av skyltning och trycksaker för att på bästa sätt tillgodose justerade krav i lokalen.

Något som verkligen förenklade planeringen både för den här årsstämman och kommande event, var en ny lösning för logistik och lagerhållning av mässmaterialet. Frosting föreslog ett samarbete med Ågrenshuset i Örnsköldsvik som SCA tackade ja till. Det innebär att allt material som tidigare lagrats osorterat i Stockholm, flyttades till Örnsköldsvik vilket är en mer strategisk utgångspunkt för SCA som främst bedriver sina verksamheter i Norrland. Ågrenshuset stod för sortering av allt mässmaterial och nu kan SCA enkelt logga in i en webbshop, få en överblick av hela utbudet med måttangivelser och beställa just de enheter de vill få levererade till det aktuella eventet. Lösningen effektiviserar arbetet och bidrar dessutom till SCA:s viktiga hållbarhetsprofil genom att transporterna kortas.

Tack vare täta avstämningar med kunden och våra samarbetspartners gick årsstämman enligt plan. Inför eventet gjorde vi många platsbesök i lokalerna och skapade noggranna skisser över utställningsmaterialet och placeringarna av det. Vi är väldigt glada över förtroendet från SCA och gratulerar till en lyckad årsstämma där skogen spelade den smakfulla huvudrollen.

Annelie Thorsell var projektledare, Mikael Ejemar Vikström var art director och copywriter Håkan Norberg stod för konceptidé och textarbete.

Föregående
DSTN Sundsvall