Det kreativa arbetet tjänar ofta på att börja i ytterligheter. När Ingka Centres gav Frosting i uppdrag att skissa på en hållbarhetskampanj var den första tanken därför: Om detaljhandeln var seriös med sitt hållbarhetsarbete skulle den avveckla sig själv.

Detta var inte aktuellt, lika lite som att tillverkningsindustrin, transportsektorn eller showbusiness bara skulle slå igen butiken från en dag till en annan. Så vad gör vi? Jo, vi hjälps åt!

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, heter det. Och det skulle visa sig att Ingka Centres sju köpcentrum i anslutning till IKEA-varuhus i Norden tar sitt hållbarhetsarbete på yttersta allvar och gör en hel del. Källsorteringen bakom kulisserna är massiv och deras nyinvesteringar präglas av miljömedvetenhet. 

Hållbarhetskampanjen skulle synliggöra detta men också inspirera besökarna att göra hållbara val – både i butikerna och i sin egen vardag. Att nå en så stor grupp människor med hållbarhetskommunikation var ett gyllene tillfälle att påminna om att alla små saker vi gör, hemma och på jobbet, de spelar roll. Att handla hållbart i det lilla ger effekt i det stora när vi är många. Därför lyder kampanjens huvudbudskap:

Små små saker. För något mycket större.
Handla hållbart.

Projektgruppen på Frosting bestod av Annelie Thorsell, projektledare, Håkan Norberg, copywriter och Anders Björk, AD. 

Föregående
Birsta City
Nästa
INGKA Centers