Textkorrektur

Textkorrektur innebär att du läser igenom texten för att hitta faktafel, kontrollera fackuttryck och bedöma om texten säger det du vill ha sagt på ett sätt som passar dig eller din organisation.

 • Är texten korrekt? Stämmer fakta och fackuttryck?
 • Når texten syftet? Säger den det du vill att den ska säga?
 • Har texten den ton du önskar?
 • Har du övriga synpunkter på ordval eller språklig stil?
 • Hittar du stav- eller skrivfel? Markera det också.

Designkorrektur print och webb

När det är dags för designkorrektur ska du gå igenom det formgivna förslaget noga och se om det är något du önskar ändra. Se till helheten och bedöm den. En webb har ofta en exempeltext som du kan se bortom. Den ska inte korrekturläses i detta läge. Tyck till om följande:

 • Färg och form.
 • Layout.
 • Typsnitt
 • Finns det utrymme för allt?
 • Ser eventuella bilder bra ut?
 • Saknas något innehåll?
 • Känns det ok när du klickar dig runt på webbplatsen?

Vi skickar ofta en så kallad trådskiss som länk när en webbplats ska korrekturläsas utifrån designen som skapats. I den länken kan du som kund skriva direkt till våra art directors som utformat designen. Det är nu du har chansen att föreslå ändringar. När webbens utseende är godkänt av dig och webbutvecklaren börjar sitt arbete, kommer nya önskemål om ändringar i design och layout att gå utöver offerten. De debiteras då separat löpande per timme.

Slutkorrektur

När design och text är klara och godkända av dig, är det dags för ett slutgiltigt godkännande innan filen går till tryckeriet eller webbplatsen går live.

För trycksaker ska nu både text och design vara 100 procent korrekt. Kontrollera en sista gång att all text finns med och att allt ser rätt ut. Frosting ansvarar för att tryckfilen uppfyller tryckeriets krav. Nu är det bara att vänta på att slutprodukten levereras från pressarna.

När du gör slutkorrektur för en ny webbplats klickar du runt på den länk du fått skickad till dig och kontrollerar att alla interna länkar fungerar och att du hamnar på rätt plats vid dina klick. Om Frosting publicerat all text är detta också första gången som den presenteras i sin helhet. Faktagranska och korrekturläs den. När du är nöjd med allt kommer vi att lansera webbplatsen och öppna dörren för dina besökare.