En bra årsredovisning är lättillgänglig och intressant, samtidigt som den är faktafylld och djuplodande. Den speglar bolagets vision och identitet och är en integrerad del av företagets varumärkesarbete. Och så klart uppfyller den alla formella krav på en årsredovisning, med årsbokslut, noter, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.

Det här kan vi på Frosting. Vi har lång erfarenhet av innehållsproduktion och formgivning av årsredovisningar till företag inom vitt skilda branscher. Pedagogiska, välgjorda och informativa berättelser om ett bolags senaste verksamhetsår. 

Här är ett urval. 

IAR

IAR Systems gav 2016 Frosting i uppdrag att utveckla ett nytt formspråk för företagets årsredovisningar, och vi har samarbetat sedan dess. Årsredovisningen produceras på två språk och Frosting står för projektledning, formgivning, bildspråk och grafisk produktion. 

Ladda ner årsredovisningen

IAR Årsredovisining

Härjeåns

Frosting har under många år producerat Härjeåns årsredovisning tillsammans med ekonomiavdelningen och vd. Ett nära samarbete där vi står för projektledning, textarbete, formgivning, bildspråk och grafisk produktion.

Ladda ner årsredovisning

Härjeåns årsredovisning 2021

Nordic Netstores

Frosting producerar Nordic Netstores (tidigare Norrländska Vapenaffären) årsredovisning sedan 2016. Vi står för projektledning, formgivning, textarbeten, bildspråk och grafisk produktion.

Ladda ner årsredovisning

Nordic Net Store årsredovisning 2021

Binero Group

Frosting fick 2021 i uppdrag att producera Binero Groups årsredovisning för år 2020. I uppdraget ingick projektledning, textarbeten och grafisk produktion.

Ladda ner årsredovisning

Binero årsredovisning 2021

MittSverige Vatten och Avfall

Vi producerade årsredovisningen för 2020 för MittSverige Vatten och Avfall. Frosting stod för projektledning, textarbeten och grafisk produktion.

Ladda ner årsredovisning

MittSverige Vatten och Avfall årsredovisning 2021
Föregående
Frosting
Nästa
Bünsow