Syftet med en årsredovisning är att ge en bild av företagets verksamhet och presentera dess resultat till ägare, kunder, investerare och andra intressenter. Rätt formulerad och utformad bygger årsredovisningen företagets varumärke och speglar dess värderingar.

Här är några saker som gör en bra årsredovisning:

  • God och enhetlig design
  • Målgruppsanpassade texter
  • Bilder relevanta för verksamheten
  • Pedagogisk presentation av siffror
  • Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.2

Årsredovisningar produceras numera oftast digitalt, men i vissa fall finns behov av en tryckt upplaga. Det går att sammanställa det viktigaste från årsredovisningen i en lightversion, för att göra informationen mer lättillgänglig. Och hela årsredovisningen kan produceras som en webbplats, vilket ger oändliga möjligheter till presentation av text, bild och siffror.

Frosting har lång erfarenhet av innehållsproduktion och formgivning av årsredovisningar till företag inom vitt skilda branscher. Pedagogiska, välgjorda och informativa berättelser om ett bolags senaste verksamhetsår, som stärker företagets varumärke.

Föregående
Frosting contributes to new cultural salon in Sundsvall
Nästa
A good annual report boosts the brand