Den så kallade utvecklingschecken kan täcka upp till 80 procent av kostnaden för kommunikationsinsatser i små och medelstora företag (med färre än 250 anställda och mindre än 500 miljoner i omsättning) som verkar i Västernorrland.

Vi på Frosting hjälper dig gärna med insatser så som:

  • Ny webbplats
  • Nya funktioner på nuvarande webbplats
  • Kampanjer i olika medier
  • Nya broschyrer
  • Varumärkesbyggande aktiviteter. Kanske en film?

Hör av dig! Tillsammans tar vi reda på vad ert företag behöver och ser till att ansökan blir korrekt.

Läs mer på: rvn.se/utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/utvecklingscheck