Svaret är: nu! Boka in dig på vår workshop så gör vi en genomlysning av ditt företags nuvarande och önskade läge. För det viktigaste inför ett vägval är ju att veta var du står i dag. Vi tar reda på hur ditt företag kommunicerar och uppfattas just nu och återkommer med en rapport som innehåller konkreta förslag på hur du bäst når fram till de mål du har för framtiden.

Workshopen tar tre timmar av din tid. Analysarbetet står vi för. Resultatet blir en handlingsplan med tydliga beskrivningar av hur du kan vässa ditt företags marknadsföring. Du får också förslag på hur du kan organisera olika insatser så att de tillsammans ger bästa möjliga effekt och stärker företagets marknadsposition.

Så här går det till:

Tid: förmiddag med avslutande lunch.

Pris: från 14 900 kronor (plus moms) beroende på företagets storlek.

Förberedelse: ta med den generella information om företaget som finns, exempelvis affärsidé, vision och mission samt befintligt marknadsföringsmaterial.

Dagordning för workshop:

STEG 1 – NULÄGE OCH STRATEGI

1. Vision och mission (övergripande mål och strategier)
2. Bransch
3. Konkurrenskraft
4. Målgrupper och marknader
5. Position
6. Image
7. Distribution/leverans
8. Organisation

STEG 2 – VISUELL IDENTITET

STEG 3 – INNEHÅLL

STEG 4 – KOMMUNIKATION

 

Resultat: Frosting levererar en rapport med förslag på konkreta åtgärder efter att vi analyserat resultatet från workshopen

Elin Hallstensson

Projektledare
Mejla mig 070-091 50 68

Annelie Thorsell

Projektledare
Mejla mig 070-761 45 64

Jonas Nilsson

Vd
Mejla mig 070-624 11 95