1. Allmänt

Genom att gå in på frosting.se (”webbplatsen”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av webbplatsen.

För användning av erbjudna tjänster på webbplatsen gäller särskilda villkor.

Ansvariga för webbplatsen är Frosting Kommunikationsbyrå AB, med org.nr. 556908-3933 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget ”). För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till hej@frosting.se. För övriga kontaktuppgifter se webbplatsen, frosting.se/kontakt.

2. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på webbplatsen eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är Frosting Kommunikationsbyrå AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta dataskydd@frosting.se.

3. Behandling av personuppgifter i samband med direktmarknadsföring

Frosting samlar in personuppgifter för att dela nyheter och tips med personer som är intresserade av marknadsföring och kommunikation. Den rättsliga grunden för detta är intresseavvägning. Vi bedömer att du utifrån din yrkesroll eller ditt engagemang har ett intresse av att få information från oss som i det här fallet väger tyngre än ditt intresse för skydd av dina personuppgifter.

Personuppgifterna registreras i form av namn, företag samt mejladresser och har samlats in på följande sätt:

• personuppgiftsägare har anmält att de vill få Frostings utskick
• personuppgiftsägare är eller har varit kund hos Frosting eller har deltagit vid något av Frostings events
• en anställd på Frosting har identifierat personuppgiftsägare som intressant och satt upp dennes mejladress på sändlistan.

Frosting lagrar uppgifterna tills personuppgiftsägarna meddelar att de inte vill ha utskick längre, eller om intresseavvägningen inte längre är motiverad. Vi gör årligen en gallring där vi raderar personuppgifter som inte längre är relevanta.

Om du är personuppgiftsägare och har frågor, vill ändra din mejladress eller få dina uppgifter raderade, kontakta dataskydd@frosting.se.

4. Immaterialrätt

Allt material på webbplatsen, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Frosting eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda webbplatsen, eller kopiering av dig som användare kräver Frostings skriftliga godkännande.
All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar

Frosting Kommunikationsbyrå AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på webbplatsen eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med tingsrätt som första domstolsinstans.