SCA Logistics stärker sitt varumärke
 med redaktionell marknadsföring

SCA Logistics är en av landets främsta leverantörer av sjö- och transporttjänster inom Europa och till översjömarknader. Den långsiktiga marknadsstrategin är att bygga relationer och stärka varumärket med redaktionell marknadsföring och på så sätt öka konkurrenskraften. Kundtidningen New Ways förser intressenter världen över med branschaktuella nyheter fyra gånger per år.

Vill du veta mer om projekten, kontakta projektledare Marc Grein på telefon 060-66 99 49 eller mail marc@frosting.se
Vår relation bygger på öppenhet och lyhördhet. Om något kan förbättras säger vi till direkt och det gör Frosting också. Den raka kommunikationen stärker samarbetet.Nils-Johan Haraldsson, VP Marketing and Business Development, SCA Logistics.

Långsiktigt helhetsuppdrag i nära samarbete

Frostings uppdrag är att i nära samarbete med vår uppdragsgivare utveckla och producera kundtidningen New Ways i syfte att stärka varumärket SCA Logistics. Ett helhetsuppdrag som omfattar innehållsproduktion, formgivning och projektledning. Merparten av artiklarna skriver Frostings egna journalister utifrån intervjuer av personer runt om i Europa. Projektgruppen sitter också med i redaktionsrådet.

Relevant innehåll ger läsaren konkurrensfördelar

Resultatet är en innehållsrik kundtidning om 28 sidor med utgivning fyra gånger per år. New Ways får uttalad uppskattning av SCA Logistics kunder för relevant innehåll, välskrivna och intressanta artiklar samt kundnytta för branschen. En bekräftelse på att de lyckats med avsikten att bygga sitt varumärke med redaktionell marknadsföring där öppen kommunikation och kunskapsdelning ger läsaren ökad konkurrensförmåga.

Vill du jobba med oss?

Kontakta oss