Välgrundad och vässad profil befäster Pichanos position som kundens förstahandsval

Med lokal närvaro, regional styrka och lång branscherfarenhet tar Pichano helhetsgreppet om små och stora projekt hos industrikunder. Frostings nya upplägg för kommunikationen stärker konkurrenskraft, image och varumärke, både internt och externt.

Pichano utför kvalificerade uppdrag inom verkstad, underhåll och bygg. Koncernen har vuxit via viktiga förvärv och verkar på flera orter, med en ambition att öka interna samverkansvinster.

Ett nytt grepp om kommunikationen ger samtliga orter möjlighet att tala samma tydliga språk både internt och ut mot kund. Frosting har tagit fram en heltäckande formulering av företagets samlade erbjudande, utbud och historik, som ligger till grund för en ny webbplats samt digitalt och analogt marknadsmaterial.

Vill du veta mer om projekten, kontakta projektledare Jonas Nilsson på telefon 060-66 99 47 eller mail jonas@frosting.se.
 

Visuell identitet

En ny grafisk profil skärper företagets uttryck med utgångspunkt från Pichanos befintliga logotyp, vilket stärker imagen på ett tilltalande sätt. Uttrycket är idag tydligt i Pichanos alla kanaler och trycksaker.

 Genom nya case stories går kunder i god för Pichanos kompetens, vilket med hög trovärdighet öppnar för nya affärsrelationer. Pichano vilar nu på en kommunikativ grund som underlättar framtida sälj- och marknadsföringsarbete.

Jobba med ett kreativt team!

Kontakta oss