Från okänd till snabb succé med strategisk marknadskommunikation

OrboTech Sweden AB importerar och levererar golvvårdsmaskinen Orbot, kombimaskinen i-mop samt städkonceptet UltraH2O by OrboTech i Norden. Med en kommunikativ plattform där webbplatsen utgör navet har företaget skapat säljsuccé med innovativa städprodukter som nyss var helt okända på den nordiska marknaden.

Marc Grein
Vill du veta mer om projekten, kontakta projektledare Marc Grein på telefon 060-66 99 49 eller mail marc@frosting.se.
 

Affärsstödjande webbplats som nav för OrboTechs marknadskommunikation

Frostings uppdrag var att skapa en strategi för och vara ett stöd i OrboTechs marknadskommunikation med målet att leda kunden via en affärsstödjande webbplats, samt att ta fram en logotyp som kommunicerar värden som premium, trovärdighet och innovation. Strategi, analys, idé, projektledning, copywriting, journalistiska texter, formgivning samt webbproduktion ingick i samarbetet.

Når nya kunder via webbplats och tydliga strategier

Resultatet blev en webbplats med anpassade budskap för olika kundsegment och branscher. I kombination med tydliga strategier för hur företaget ska nå nya segment, exempelvis genom digitala nyhetsbrev, fungerar webbplatsen både som stöd för säljorganisationen och som en källa till kunskap samt information för befintliga och presumtiva kunder. Nya produkter innebär nya målsättningar och utvecklingen av företagets marknadskommunikation fortsätter tillsammans med Frosting i takt med OrboTech Swedens utveckling.

Vill du jobba med oss?

Kontakta oss