Lilium förbättrar besöksupplevelsen med ny webbplats i responsiv design

Lilium äger och förvaltar centralt belägna kontors-, butiks-, industri- och bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Med ett kraftigt ökat fastighetsbestånd kom behovet av en modern webb med effektiva verktyg för att presentera fastigheterna på ett användarvänligt sätt. Responsiv design, intuitiv struktur och smarta funktioner som underlättar administrationen blev lösningen.

Marc Grein
Vill du veta mer om projekten, kontakta projektledare Marc Grein på telefon 060-66 99 49 eller mail marc@frosting.se.
 

Användarvänlig webbplats med tydliga budskap

Utöver det strategiska arbetet med att ta fram en struktur och funktioner som gör det lätt för besökaren att hitta information på webbplatsen har identitet och innehåll fått en ny tonalitet. Med formgivning och budskapsformulering som speglar företagets kärnvärden stärker Lilium sin position som attraktiv hyresvärd med rum för trivsel och tillväxt. Användarvänlighet i alla led genomsyrar webbplatsen och responsiv design anpassar layouten efter besökarens surfplattform.

Förbättrad besöksupplevelse och administration

Resultatet är en helt ny upplevelse för besökaren på webbplatsen. Relevant och målgruppsanpassad information om verksamhetsorter, fastighetsbestånd samt hyreslediga lokaler är bara några knapptryck bort. Liksom möjligheten att göra en fel- eller intresseanmälan alla tider på dygnet. En webbplats som stödjer Liliums verksamhet och dessutom är lätt att administrera helt enkelt.

Vill du jobba med oss?

Kontakta oss