Frosting Kommunikationsbyrå

Sedan 2005 har uppdragsgivare anlitat Frosting Kommunikationsbyrå för sin marknadskommunikation. Med kreativa lösningar för strategi, design och innehåll skapar vi varumärkesupplevelser som leder till framgång.

Vårt arbete är resultatet av ett samspel mellan människor i organisationen som har olika bakgrunder, specialistkompetenser och livserfarenheter. Det ger ett djupare perspektiv och en bredd som resulterar i framgångsrika koncept. Gemensamt för oss alla är passionen för kommunikation och design.

Till vår hjälp har vi ett nätverk av samarbetspartners i relaterade branscher. Beroende på uppdragets art sätter vi samman projektgrupper med den kompetens som behövs för att lösa uppgiften.

Välkommen till Frosting Kommunikationsbyrå.

Marc Grein

Projektledare, grafisk formgivare, webbstrateg

Marc Grein

Håkan Björnström

VD och delägare, projektledare, strategisk rådgivare

Håkan Björnström

Jonas Nilsson

Delägare, projektledare, art director

Jonas Nilsson